A MaYoR rendszer áttekintése

Avagy: mi az amit érdemes tudni a rendszer belső felépítéséről

A MaYoR alapját egy keretrendszer képezi. Ennek a keretrendszernek a fő feladata a felhasználói azonosítás, no meg az oldalak megjelenítéséhez szükséges háttér biztosítása, beleértve a többnyelvűség és a különböző skin-ek kezelését.

A keretrendszer önállóan is működő rendszer, a napló nélkül is életképes, bár alapvetően azért készült, hogy a naplót rá lehessen építeni (általános célú portál motorból van rengeteg, minden bizonnyal jobbak és szebbek is mint a mi rendszerünk). A keretrendszer háromféle hozzáférési szintet kezel: a nyilvános (public) oldalak azonosítás nélkül elérhetők (bár van lehetőség itt is azonosításra, ha valamiért szükséges), külön azönosítási folyamaton esnek át a szülők (parent), illetve az iskolával jogviszonyban levő diákok, tanárok (private).

Az egyes hozzáférési szinteken külön szabályozhatjuk, hogy milyen felhasználói azonosítást követelünk meg, illetve azt, hogy az azonosítókat milyen háttér adatbázisban tároljuk. Jelenleg kétféle háttéradatbázist használhatunk: MySQL-t és OpenLDAP-ot. Az előbbi kezelése jóval egyszerűbb, könyen lekérdezhetők, módosíthatók benne az adatok, az utóbbi pedig - mivel a posixAccount séma kiterjeszéseként felépülő azonosítókat használ - felhasználható más szolgáltatások azonosítási folyamataiban (levelezés, ssh, ftp…)


A keretrendszerre épülő napló modulban eltárolunk sokféle adatot. Többek között a diákok, tanárok adatait is. Alaphelyzetben ezen adatok és a felhasznái adatok között nincs semmilyen kapcsolat. A gyakorlatban persze szeretnénk a tanároknak, diákoknak, szülőknek, titkársági dolgozóknak saját azonosítót adni, mellyel képesek a saját adataikhoz hozzáférni. A felhasználói adatok és a naplóbeli személyek közötti kapcsolat a következők szerint alakul ki:

  • A privete hozzáférési szinten „titkárság” kategóriába tartozó felhasználók hozzáférnek a titkárság számára engedélyezett oldalakhoz
  • A private hozzáférési szinten „tanár” kategóriába tertozó felhasználók esetén a rendszer a oktatási azonosító alapján próbál kapcsolatot találni a naplóban szereplő tanárok és a felhasználói

azonosító tulajdonosa között. Ha az azonosítóhoz tartozó oktatási azonosító (studyId) attribútum megegyezik valamely tanát oktatási azonosító attribútumával (oId), akkor a rendszer őket azonosnak tekinti. Így elvileg nem kizárt, hogy egyes tanárokhoz ne legyen felhasználói azonosító (pl. már megszűnt a jogviszonya), az is lehet, hogy valamiért több azonosítót készítünk hozzá (no erre nem tudnék értelmes példát mondani, hogy mire lenne jó), és az is elődordulhat, hogy egy tanár kategóriájú azonosítóhoz nincs megfelelő tanár a naplóban (ez azért többnyire hiba, hacsak nem abból adódik, hogy több intézmény adatait kezeljük egy rendszerben).

  • A private hozzáférési szinten „diák” kategóriába tartozó felhasznlók esetén a rendszer (a tanárokhoz hasonlóan) az oktatási azonosítót használja a naplóbeli diákoknak való megfeleltetéshez.
  • A parent hozzáférési szinten bejelentkezett felhasználót a program a userAccount attripútum alapján próbálja megfeleltetni a naplóban eltárolt szülők valamelyikével. Itt tehát közvetlenebb

a kapcsolat, direkt módon a felhasználói azonosítót rendeljük hozzá a szülőhöz.

koncepcio.txt · Utolsó módosítás: 2019/05/28 19:52 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0